Како да започнете?

Како да започнете?

Шема на работа со нас:

 

 1. Ние ја избираме програмата за второ државјанство што ви одговара, според вашите желби и барања на земјите;
 2. Разговараме со вас за сите финансиски барања и потребни документи;
 3. Потпишуваме договор за сите услуги;
 4. Се прави потребната почетна исплата;
 5. Подготвуваме комплетно досие, вклучувајќи заверување на нотар, ставање апостил, превод на сите документи и заверка на овој превод.
 6. Комплетното досие е испратено од нас до владината агенција одговорна за разгледување на документите;
 7. Ние одговараме на сите прашања од владините агенции поврзани со вашето досие;
 8. Добиваме официјално решение за одобрување за издавање на државјанство до вас;
 9. Направете ги сите потребни финални плаќања;
 10. Добијте пасоши каде било во светот или лично од нас во канцеларијата;
 11. Искористете ја новата слобода и можности, ние сме секогаш во контакт со нашите клиенти за сите ваши прашања.