Второ државјанство за трговци на големо и агенции

Второ државјанство за трговци на големо и агенции

Доставување пакет документи за државјанство по големопродажни цени без подготовка на досие: 

Државјанство на Света Луција

Државјанство на Сент Китс и Невис

Државјанство на Антигва и Барбуда