Полиса за испорака

Полиса за испорака

ОТКАУВАЕ И ВРАТАЕ

Ако, откако е извршено плаќањето, станува неопходно да се откаже, контактирајте со нас: Ттелефони: + 44 20 3807 9690 Е-пошта: info@vnz.bz... Ве молиме имајте предвид дека рефундирањето се врши само на картичката со која е извршено плаќањето.